Kulunvalvontajärjestelmä ajan tasalle

Kun nykyinen kulunvalvontajärjestelmä lähestyy elinkaarensa päätä tai sen ominaisuudet eivät vastaa nykyhetken ja tulevaisuuden tarpeita, on aika päivittää järjestelmä uuteen. Ajantasainen ja hyvin suunniteltu järjestelmä palvelee niin vanhoja kuin uusiakin tiloja pitkälle tulevaisuuteen. Mistä…

Lue koko artikkeli

Tehokkaampaa ajoneuvokannan ylläpitoa Mapon-järjestelmän avulla

Mitä hyötyjä järjestelmä tarjoaa? TEXA on ottanut käyttöön Mapon-ajoneuvohallintajärjestelmän yrityksen ajoneuvokannan ylläpidon sujuvoittamiseksi sekä huolto- ja asennusliiketoiminnan tehostamiseksi. Järjestelmä mahdollistaa huolto- ja katsastustoimenpiteiden aikatauluttamisen, automatisoidun ajopäiväkirjan, reittioptimoinnin avoimen rajapinnan avulla, sekä yrityksen ympäristöstrategian mukaisen…

Lue koko artikkeli

TEXAlle on suoritettu HSEQ – arviointi

Inspecta Sertifiointi Oy toteutti HSEQ-arvioinnin TEXAlle huhtikuussa 2022. HSEQ-arviointi varmistaa, että arvioitu toimittaja toimii tilaajayritysten eli klusterin yhdessä hyväksymien periaatteiden mukaisesti työterveys-, työturvallisuus-, ympäristö- sekä laatuasioissa. Klusteri on vertaishallinnollinen tilaajaryhmä, joka koostuu teollisuus- ja…

Lue koko artikkeli

TEXA mukana Astetta Alemmas -kampanjassa

TEXA on mukana Astetta alemmas -energiansäästökampanjassa. Kyseessä on valtionhallinnon yhteinen energiansäästökampanja, jonka tavoitteena on kannustaa kaikkia suomalaisia nopeavaikutteisiin ja konkreettisiin energiansäästötoimiin. TEXAlla aiotaan mm. ajaa autoa astetta kevyemmällä kaasujalalla. TEXA vähentää energiankulutustaan seuraavin keinoin:…

Lue koko artikkeli

TEXA ja ASIO yhteistyöhön

TEXA ja varausohjelmistoja tarjoava Asio-Data tarjoavat jatkossa yhteisvoimin turvallista tilojen varaus- ja käyttökokemusta. Yhteistyö tulee näkymään asiakkaille mm. helppoudessa ostaa kokonaisvaltainen palvelu yhdestä paikasta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että TEXA tarjoaa asiakkaille lukitusten ja…

Lue koko artikkeli