Ehkäise tehokkaasti turvallisuusriskejä

Tallentava kameravalvonta on kellonajasta ja olosuhteista riippumaton tapa ehkäistä henkilöihin ja omaisuuteen kohdistuvia turvallisuusriskejä. Kameravalvonta sekä ehkäisee ennakolta vahinkoja että auttaa tapahtumien jälkiselvittelyssä.

Lisäksi sen avulla voidaan valvoa esimerkiksi teollisuuden prosesseja.

Tarjoamme markkinoiden johtavat analogiset ja IP-pohjaiset kamerajärjestelmät sekä hybridijärjestelmät, joiden tallennin tukee sekä analogisia että IP-kameroita.

Henkilö- ja tuoteturvallisuutta

Rikosilmoitinjärjestelmät auttavat suojaamaan yrityksen toimintaa ja pitämään huolta sekä tuote- että henkilöturvallisuudesta.

Murtovalvonta on tärkeä osatekijä yrityksen kilpailukyvyn ja liiketoiminnan sujuvuuden säilyttämisessä.

Integrointi

Rikosilmoitinjärjestelmä voidaan suunnitella sekä integroida toimimaan sujuvasti muiden kiinteistössä olevien järjestelmien, kuten kulunvalvontajärjestelmän kanssa.

Rikosilmoitinjärjestelmän hälytys ohjataan kiinteistöistä suojattuna hälytyksensiirtona haluttuihin paikkoihin, näin voidaan varmistua siitä, että hälytys tulee aina oikeaan paikkaan tilanteesta riippumatta.

Mitä me tarjoamme

HIKvision

Mirasys

Obseron

Eagle-eye

AJAX

HHL

Ota yhteyttä asiantuntijaan

Janne_Ammala_pieni000

JANNE ÄMMÄLÄ

asiakkuusjohtaja, turvatekniikka

050 438 1064

Hei, otathan yhteyttä

Olemme avoinna sinua varten

020 365 247