TEXA Space – palvelualusta tiedostavaan turvallisuuteen

Mikä TEXA Space?

TEXA Space tarjoaa monipuoliset ratkaisut turvallisuus- ja automaatioprosessien automatisointiin, digitalisointiin sekä turvallisuusjärjestelmien ja ympäristöjen elinkaarenhallintaan ja ylläpitoon.

Erilaisten turvallisuusteknisten kokonaisuuksien järjestelmät ja laitteet tuottavat koko ajan erittäin paljon erilaista ja monipuolista dataa, jota TEXA Space hyödyntää erilaisissa automaattisissa ohjaustoiminteissa.

Toimintaa kuvaava BI-raportointi tarjoaa monipuolisesti tietoa toiminnan analysointiin ja kehittämiseen sekä turvallisuusjärjestelmien ja ympäristöjen ylläpitämiseen.

 

Miten TEXA Space toimii?

TEXA Space yhdistää eri järjestelmät laitteineen ja sensoreineen yhdeksi loogiseksi kokonaisuudeksi ja generalisoi eri järjestelmien tuottaman datan Big Dataksi. Big Data puolestaan saadaan palvelun avulla rikastettua turvallisuuden sekä liiketoiminnan hyötykäyttöön. Sitä saadaan hyödynnettyä monipuolisesti eri käyttötarkoituksiin, kuten eri järjestelmien ja laitteiden ohjaukseen, toiminnallisten prosessien kehittämiseen ja automatisointiin sekä turvallisuuden elinkaarenhallintaan ja ylläpitoon.

Monipuolinen ja hierarkinen, ryhmä- ja sijaintiperusteinen käyttäjähallinta

  • Moniyritys- ja monitoimipaikkaperusteinen, toimijakohtaisesti räätälöity rakenne
  • Käyttäjän palvelut määriteltävissä yksilöllisesti
  • Käyttäjähallinta ulkoisilla järjestelmillä (esim. Microsoft AD (LDAP), IAM)
  • Käyttäjäkohtainen Audit Trail -toiminto
  • Rajaton käyttäjätasojen ja -ryhmien määrä
  • Käyttäjänhallinta kattaa myös Dashboardit sisältöineen

 

Käyttäjäystävällinen Dashboard, jonka sisältö ja rakenne on vapaasti muodostettavissa

Dashboardin visuaalinen rakenne koostuu grideistä ja gridien sisältö eri komponenteista.

Voit yhdistää samaan Dashboardiin eri komponentteja tarpeiden mukaan, esim. raportteja, visuaalisia konsoleja, tapahtumia, hälytyksiä, lokeja kalenterinäkymässä, interaktiivisia eKarttoja, järjestelmä- ja laiteohjauksia, Audit Trail jne.

 

TEXA Space kätevästi selaimella & mobiilissa

Responsiivinen käyttöliittymä skaalautuu automaattisesti eri kokoisille näytöille sopivaksi ja käyttö on helppoa myös mobiilissa. Käyttäjähallinta määrittää käyttö-, luonti- ja muuttamisoikeudet käyttöoikeuksien ja -yhteyksien puitteissa. TEXA Space on GDPR-yhteensopiva.

TEXA Spacen lisäarvo asiakkaalle ja datan hyödyntäminen

TEXA Space -palvelu soveltuu ja skaalautuu kaikkiin asiakassegmentteihin. Siihen liitetyt järjestelmät ja laitteet toimivat datalähteinä, joiden dataa palvelu rikastaa.

TEXA Space ohjaa älykkäästi ja automaattisesti eri järjestelmiä ja laitteita, jotka ovat liittyneet palveluun ja tallentaa reaaliaikaisesti harmonisoimaansa eri järjestelmien, laitteiden ja ympäristöjen tuottamaa dataa. Tallennettuun dataan perustuen saadaan tuotettua pidemmän aikavälin statistiikkaa.

Eri lähteistä syntyneen datan yhdistäminen tarjoaa toiminnalliset mahdollisuudet analysoida tapahtunutta toimintaa, mikä antaa todellista ja luotettavaa taustatietoa toiminnan analysointiin ja kehittämiseen sekä turvallisuusjärjestelmien ja ympäristöjen ylläpitämiseen.

TEXA Spacen tallentamaan ja tuottamaan rikastettuun dataan perustuen palvelun avulla tuotetaan Toimeksiantajan turvallisuusjärjestelmiin ja ympäristöihin Toimeksisaajan asiantuntija- sekä ylläpidon ja elinkaarenhallinnan palveluita. (= pääkäyttö, huolto- ja kunnossapitopalvelut).

Tiivistettynä: turvallisuusjärjestelmien sisältämän tiedon ja datan kerääminen ja analysointi turvallisuusjärjestelmien ja ympäristöjen ylläpitämiseen ja elinkaarenhallintaan.

Hei, otathan yhteyttä

Olemme avoinna sinua varten

020 365 247