TEXA Fire – kattavat paloturvallisuuspalvelut

Vahinkoja sattuu jokaiselle ja toimintaympäristö saattaa muuttua.

Me TEXAlla autamme sinua ennalta ehkäisemään vahinkojen tapahtumista kattavien paloturvallisuuspalveluiden avulla.

Palovaroittimet
Väestönsuojat
Paloilmoittimet
Pikapalopostit
Pelastussuunnitelmat
Savunpoisto-
järjestelmät
Sähköinen raportointi
Poistumistie- ja turvavalaistus
Käsisammuttimet ja sammustuspeitteet
Kohteen riskikartoitus

Palovaroitinpalvelut

Toimiva palovaroitin takaa turvallisen asumisen, varoittamalla alkavasta palosta ja antamalla aikaa alkusammutustöille ja pelastautumiseen.

Vastuu palovaroittimien hankinnasta ja kunnossapidosta on nyt kiinteistön omistajalla tai taloyhtiöllä.

Tarjoamme laadukkaat ja vaatimusten mukaiset SFS-EN 14604 palovaroittimet asennettuna.

Valikoimasta löytyy paristomalliset ja sähköverkkoon liitettävät palovaroittimet, sekä myös älykkäät palovaroittimet etähallinnalla.

 

Väestönsuojapalvelut

Säännöllinen kunnossapito säästää kustannuksia pitkällä aikavälillä sekä varmistaa, että suoja on 72 tunnin kuluessa käyttökunnossa tarpeen vaatiessa. Rakennuksessa sijaitsevan väestönsuojan kunto ja käyttövalmius on aina kiinteistön omistajan tai haltijan vastuulla. Suojan omistaja huolehtii siitä, että suoja laitteineen pysyy kunnossa ja että siellä on suojan käyttökuntoon saattamiseksi ja hätätilanteita varten tarpeelliset varusteet.

Kunnossapidon tavoitteena on

  • ylläpitää riittävä suojaustaso
  • huolehtia laitteiden käyttövarmuus
  • varmistaa suojamateriaalin kunto ja määrä.

Ylläpitosopimuksella varmistat, että väestönsuoja ja varusteet ovat kunnossa.

 

Poistumistie- ja turvavalojen tarkastukset

Vaarallisissa tilanteissa on löydettävä nopeasti turvaan.

TEXAn asiatuntijat tarkastavat mm. turvavalot aja niiden toimintakunnon, poistumistiereittien toimivuuden, sekä poistumistievalojen näkyvyyden ja kunnon.

Savunpoistojärjestelmän tarkastukset ja huolto

Savunpoistolaitteiston tehtävänä on poistaa tulipalon sattuessa savua ja lämpöä paloalueelta, mahdollistaa ihmisten turvallisen poistumisen rakennuksesta, sekä helpottaa pelastajien sammutustöitä.

1-vuotistarkastukset ja huollot sisältävät käyttö- ja huolto-ohjeen mukaisen vuosihuollon ja tarkastukset.

Ylläpitosopimuksella takaat toimintavarmuuden ja kulut jakautuva tasaisemmin.

 

Pikapalopostien tarkastukset ja huolto

Pikapalopostit ovat osa kiinteistön alkusammutus-kalustoa. Jotta pikapaloposti toimisi aina luotettavasti, se pitää tarkastaa ja koeponnistaa säännöllisesti.

Palvelulla varmistetaan, että pikapalopostit ovat turvallisia käyttää, asianmukaisesti tarkistettu ja huoltostandardin mukaisesti huollettu.

Ylläpitosopimuksella varmistat laadukkaan ja ammattitaitoisen kunnossapidon ja vältyt yllättäviltä kustannuksilta.

 

Pelastussuunnitelman laadinta ja ylläpito

Pelastussuunnitelma on lakisääteinen asiakirja joka laaditaan rakennuksen asukkaita ja käyttäjiä varten. Suunnitelma antaa tietoa turvallisuudesta sekä, miten tulipaloja ja muita vaaratilanteita ehkäistään. Suunnitelmalla pyritään ennakoimaan ja hallitsemaan kiinteistön ja sen käyttäjien turvallisuusympäristöä, jotta ihmisten ja rakennusten turvallisuus sekä toiminnan jatkuvuus voidaan turvata riittävällä tavalla yllättävissä ja pitkäkestoisissakin tilanteissa.

Paloilmoitinjärjestelmien huolto ja ylläpito

Virallisena paloilmoitinliikkeenä, suoritamme mm. paloilmoitinjärjestelmien huolto- ja ylläpitotehtäviä.

Kauttamme on saatavilla myös käsisammuttimien tarkastukset,sekä riskikartoitukset, jossa kiinnitetään huomioita pelastussuunnitelmaan, eri laitteiden yleiseen kuntoon, opasteisiin ja niiden näkyvyyteen sekä yleiseen paloturvallisuuteen vaikuttaviin asioihin.

Paloturvallisuustaso muodostuu riskiluvusta, joka saadaan Texan analyysityökalun avulla.

Ota yhteyttä asiantuntijaan

Niklas_Kommonen_pieni03

NIKLAS KOMMONEN

Tuote- ja kehityspäällikkö

050 300 0264

Reijo_Tiilikainen_pieni_03

REIJO TIILIKAINEN

Senior Advisor

0400 416 707

Hei, otathan yhteyttä

Olemme avoinna sinua varten

020 365 247